زدایش خشک Dry Etching

زدایش خشک (Reactive Ion Etching)

لایه برداری با پلاسمای اکسیژن

دستگاه زدایش خشک (اچینگ خشک) RIE

آزمون میكرو ماشین كاری در فاز پلاسما زدایش خشک


آزمایشگاه: اتاق تمیز ساخت قطعات میکرو و نانومتری
وضعیت دستگاه: فعال و آماده خدمت
برند: یارنیکان صالح
فشار پایه 10 به توان 3- torr
مجهز به پمپ روتاری و Roots
مجهز به گازهای SF6, هیدروژن-آرگون، آرگون، اکسیژن
زدایش خشک و میکرو ماشین کاری

در مجموعه اتاق تمیز ساخت قطعات میکرو و نانومتری یک دستگاه RIE به منظور زدایش خشک (Dry Etching) که از روش‌های زدایش پلاسما می‌باشد قرار گرفته است و می‌توان خدمات میکرو ماشین کاری را با استفاده از گازهای واکنش دهنده انجام داد که توسط یک منبع RF موج مغناطیسی فرکانس رادیویی مولکول‌های گاز یونیزه می‌شوند و با ویفر مورد نظر واکنش داده و باعث ایجاد فرآیند زدایش عمودی خواهند شد چون یون‌های پرانرژی پلاسما به صورت عمودی به سطح ویفر برخورد می‌کنند و باعث پدیده زدایش می‌شوند.