کمیته فنی اتاق تمیز دانشگاه صنعتی شریف

Responsive Image

کمیته فنی بخش ساخت قطعات میکرو و نانومتری اتاق تمیز مرکزی

Micro & Nano Fabrication Center (MNFC-CR) Committee


Responsive Image

بیژن رشیدیان

[استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف]
دفتر: دانشکده برق، طبقه ششم -628 بال شرقی
شماره دفتر: 66165938-021
ایمیل:  rashidia@sharif.edu
تحصیلات: دکتری الکترونیک
کاشت یونی در محیط پلاسما
Responsive Image

علی اسفندیار

[دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف]
دفتر: دانشکده فیزیک، طبقه 4
شماره دفتر: 66164557-021
ایمیل: Esfandiar@physics.sharif.ir 
دکتری فیزیک دانشگاه صنعتی شریف  
علم غشاء
آیونترونیکس
سنجش شیمیایی
فیزیک در مقیاس نانو
گرافن و مواد دو بعدی
Responsive Image

علی خادمی

[استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف]
 
دفتر: دانشکده فیزیک، طبقه 3
شماره دفتر: 66164581-021 
ایمیل:  khademi@sharif.edu 
دکتری دانشگاه بریتیش کلمبیا 
نانو فیزیک
انتقال کوانتومی
دستگاه‌های کوانتومی
مواد دو بعدی و گرافن
Responsive Image

مجتبی تقی‌پور

[استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف]
 
دفتر: دانشکده مهندسی مکانیک، طبقه 4
شماره دفتر: 66165510-021
ایمیل: mtaghipoor@sharif.ir 
دکتری دانشگاه اکول پلی‌تکنیک فدرال لوزان (EPFL)، 1394 
مایکرو سیستم‌ها
مایکرو و نانو سیالات 
مایکرو و نانو فابریکیشن
Responsive Image

کمیته فنی بخش بیوتکنولوژی، سلولی و پزشکی بازساختی اتاق تمیز

Biotechnology, Cell and Regenerative Medicine Committee


Responsive Image

امیر شاملو

[استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف]
دفتر: دانشکده مکانیک، اتاق 511 - آزمایشگاه نانو زیست فناوری، اتاق 312
شماره دفتر: 66165691-021
ایمیل:  shamloo@sharif.edu
دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه استنفورد، آمریکا - 1389

زیست فناوری

نانو/میکرومکانیک

میکروفلوییدیک و بیوممز

مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی

Responsive Image

  فرزام فرهمند

[استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف]
دفتر: دانشکده مکانیک، اتاق 607
شماره دفتر: 66165532-021
ایمیل: farahmand@sharif.edu

دکتری، مهندسی مکانیک(بیومکانیک)، امپريال كالج، انگلستان - 1375 

بیومکانیک

جراحی رباتیک

کاشتنی‌های ارتوپدی

بیومکانیک اسکلتی ـ عضلانی

Responsive Image

محمد جعفر عبدخدایی

[استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف]

دفتر: دانشکده مهندسی شیمی
شماره دفتر: -
ایمیل: abdmj@sharif.edu
صفحه: 
دکتری

کنترل دارو

حسگر زیستی

مهندسی بافت

اندام‌های مصنوعی

Responsive Image

سید حمیدرضا مداح حسینی

[استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف]
دفتر: دانشکده مهندسی و علم مواد
شماره دفتر: 66165258-021
ایمیل: madaah@sharif.edu
صفحه: sharif.edu/~madaah

دکتری مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف (ایران)، 137

بیومکانیک