اهداف

Responsive Image

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

پیشرو در ارائه خدمات پژوهشی در جهان و خاورمیانه

Icon Image

هدف اول

 تسهیل فرایند خدمات میان آزمایشگاهی و   انعقاد قرارداد با مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی 

 
Icon Image

هدف دوم

تسهیل ارتباط با مراکز آزمایشگاهی خارج از دانشگاه و برقراری تفاهم‌نامه

 
Icon Image

هدف سوم

استفاده بهینه و غیرانحصاری از تجهیزات آزمایشگاهی ارزشمند کشور

 
Icon Image

هدف چهارم

یکسان‌سازی فرآیند خدمات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی

 
Icon Image

هدف پنجم

متمرکزسازی و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی موردنیاز رشته‌های مختلف

 
Icon Image

هدف ششم

حمایت از آزمایشگاه‌های دانشگاه با کمک در تأمین و تربیت نیروی متخصص و نیز گسترش، به روزرسانی و نگهداری تجهیزات