شرکت در بازخورد و نظرسنجی پرس لاین اتاق تمیز دانشگاه صنعتی شریف

باسلام و احترام،

 در راستای ارائه خدمات بهینه به متقاضیان استفاده از مجموعه اتاق تمیز دانشگاه، خواهشمند است در صورتی که بخشی از پژوهش و یا توسعه محصول در آزمایشگاه/شرکت شما نیازمند استفاده از خدمات این مجموعه است، با مراجعه به نشانی زیر برای اتاق تمیز زیستی

پرس لاین اتاق تمیز زیستی (کلیک کنید)

و همچنین، نشانی دوم برای اتاق تمیز میکرو/نانوفب

پرس لاین اتاق تمیز میکرو/نانوفب (کلیک کنید)

مرکز خدمات آزمایشگاهی را جهت تهیه مواد اولیه متناسب و تعیین نحوه ارائه خدمات یاری نمایید.

شایان ذکر است، طراحی و احداث مجموعه اتاق تمیز دانشگاه در دو بخش اتاق تمیز زیستی و میکرو/نانوفب، با حمایت معاونت علمی و فناوری از سال ۱۳۹۹ آغاز و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد. در حال حاضر، هر دو بخش اتاق تمیز، امکان ارائه خدمات به متقاضیان را دارد. فرم‌های ارسالی جهت دریافت بازخورد به منظور تعیین فرآیند مناسب و نوع خدمات پر تقاضای این مجموعه تنظیم شده است.

با تشکر
مرکز خدمات آزمایشگاهی
دانشگاه صنعتی شریف