همکاری مرکز خدمات آزمایشگاهی با ستاد نانو در برنامه های H2020 اتحادیه اروپا

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، نشست معرفی برنامه نوآوری و پژوهش اروپا با حضور تنی چند از اساتید دانشگاه‌های کشور، در محل ستاد توسعه فناوری‌نانو و میکرو برگزار شد. در این نشست داود قرایلو ،مدیرفنی آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، از تجربیات خود در 3 سال همکاری با این ستاد در پروژه Risk Gone این برنامه احادیه اروپا صحبت کردند.

آقای قرایلو درباره چگونگی انتخاب مواد آزمایشگاهی و هوشمندی در گزینش نمونه‌ها در مراحل مختلف پروژه، جلسات ماهیانه اعضاء و اثرات این جلسات در پیشبرد کار و همچنین نقش کالیبراسیون در بهبود نتایج مطالبی را ارائه کردند. به گفته ایشان انباشت تجربه در آزمایشگاه‌های ایران به حدی است که بتوان از آن برای همکاری‌های بین‌الملی نیز استفاده کرد. سطح بالای دانش در دانشگاه‌های داخل کشور امکان تعاملات بین‌المللی با اروپا را فراهم می‌کند. ایشان درادامه به ارائه نتایج به دست آمده از این پروژه پرداخت و در پایان نیز فرصت‌ها و چالش‌هایی که در برنامه  Risk Gone  با آن مواجه بودند را ارائه کردند.

* Risk Gone: یکی از پروژه‌های اتحادیه اروپا است که ستاد توسعه فناوری‌نانو نیز در آن مشارکت داشته و دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بازوهای اجرایی ستاد در این پروژه حضور داشتند.

منبع خبر