متوقف شدن آزمون XPS

به اطلاع مشتریان محترم می رساند "دستگاه طیف سنج فوتوالکترون اشعه ایکس مربوط به آزمون XPS "در دست تعمیر می باشد و پذیرش این آزمون تا اطلاع ثانوی متوقف است. پس از راه‌اندازی مجدد، شروع به کار آزمایشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.