شرایط دریافت گواهینامه آزمون

به اطلاع مشتریان محترم می‌رساند نتایج و گواهینامه آزمون در کارتابل مشتری قابل مشاهده است. در صورت نیاز به گواهینامه آزمون با مهر و امضای اپراتور و مدیر آزمایشگاه لطفا قبل از مراجعه حضوری حتما با اپراتور مربوطه هماهنگ فرمایید.