آنالیز XRD

آنالیز XRD - تست XRD

 آنالیز XRD یا تست XRD (پراش پرتوی ايكس) يك روش غير مخرب برای تعيين تركيب، خصوصيات كريستالی و فازهای موجود در مواد است که با برخورد پرتوهای ایکس با طول موج‌های کوتاه به ماده و خارج شدن پرتوها از نمونه‌ها که توسط یک آشکار ساز بررسی می‌شوند، باعث می‌شود امکان بررسی ساختار اتمی فراهم شود. اين آنالیز در نمونه‌های پودری و بالك قابل انجام است. الگوی پراش اشعه X  مواد خالص، شكلی مشخص و منحصر به فرد دارد.  شناسايی فازی از طريق مقايسه الگوی پراش بدست آمده از نمونه مجهول (Diffractogram) با الگوی استاندارد كريستال‌های ايده آل تركيبات، ميسر می‌گردد و همچین اطلاعات ارزشمندی از پیوندهای موجود بین گونه‌های سطح مواد به دست می‎‌دهد. 

آنالیز XRD

آنالیز XRD دانشگاه شریف

آزمون XRD (آزمون پراش پرتوی ایکس) 


آزمایشگاه پرتو ایکس (X-Ray)

وضعیت دستگاه: فعال و آماده خدمت

برند (مدل): PANalytical (XPert PRo MPD) 

دارای ISO 17025

 آزمون طیف نرمال XRD
آزمون GIXRD از نمونه های لایه نازک
آزمون Low Angle XRD
شناسایی فاز (تعیین ترکیبات کریستالین موجود در نمونه)
 پهنای پیک- درصد کریستالینیتی (FWHM-Crystallinity%)
تعویض استیج (برای نمونه های با ابعاد بزرگتر)
آزمون Azimuthal Scan از نمونه های فایبر
آزمون SAXS (Small Angle X-ray Scattering)
آزمون XRR (X-ray Reflectivity)


[ اطلاعات تماس کارشناسان آزمایشگاه ]

الهام بازیار

e.bazyar@sharif.edu
(6248 - 6247) 6246 6616 - 021 داخلی 115

نداسادات فعال نظری

n.nazari@sharif.edu
(6248 - 6247) 6246 6616 - 021 داخلی 114

ساعات پاسخگویی

10 الی 11 روز کاری