مقاومت مصالح
آزمایشگاه مقاومت مصالح یک محیط تجهیز شده است که برای انجام آزمون‌ها و تست‌های مربوط به مقاومت و خواص مکانیکی مواد ساختمانی و مصالح استفاده می‌شود. در آزمایشگاه مقاومت مصالح، تست‌ها و آزمون‌های متنوعی بر روی نمونه‌های مختلف انجام می‌شود تا خواص مکانیکی و مقاومتی آنها اندازه‌گیری و تحلیل شوند که این تست‌ها شامل انواع تست‌های ميلگرد، كوپلر، پيچ و مهره، بتن، تيرآهن، ورق (شامل تست كشش، فشار، كمانش، ضربه شارپی، ضربه آيزود، خستگي، خمش، بازخمش (با استفاده از روغن داغ)،   سختی سنجی بعلاوه ديگر موارد مورد نياز شركتهای ساختماني و صنعتی می‌باشند.
 

- زمینه فعالیت

 •  آزمایش خمش تا 200 تن بر روی اقسام نمونه ها
 •  آزمایش سختی (راکول- برینل- ویکرز)
 •  آزمایش سختی استاندارد (خمشی)
 •  آزمایش فنر با سختی های مختلف
 •  آزمایش مکانیکی رادیاتورها و پمپ ها
 •  آزمایش ضربه آیزود و شارپی در دماهای مختلف
 •  اندازه گیری تنش و تغییر طول نسبی بوسیله كرنش سنج
 •  آزمایش ترک یابی بوسیله دستگاه اولتراسونیک
 •  آزمایش تعیین ضخامت پوشش فلزات با اولتراسونیک
 •  پژوهش در زمینه های مختلف مقاومت مصالح  
 • آزمایش پیچش در حد الاستیک و پلاستیک تا 15000kgf.cm 

- امکانات و توانمندی‌ها

 •  ماشین های يونیورسال کشش با ظرفیت 5 نیوتن تا 2000 کیلو نیوتن
 •  ماشین تست پیچش تا ظرفیت15000kgf.cm
 •  آزمایش کشش و فشار تا 200 تن بر روی اجسام نمونه ها
 •  تجهیزات تست فشار داخلی تا ظرفیت 1000 تن بار
 •  تجهیزات آزمایش خستگی با ظرفیت 100 تن بار دینامیکی
 •  دستگاه های آزمایش سقوط
 •  دستگاههای سختی سختی سنج (فلزات و غیر فلزات)
Responsive Image
1
Responsive Image
2
Responsive Image
3
Responsive Image
4
5
Responsive Image
6
Responsive Image
7