میکرو الکترومکانیک

میکرو الکترومکانیک MEMS

اجاره اتاق تمیز

فناوری ممز (MEMS) و میکرو الکترومکانیک

اتاق تمیز MEMS


سیستم‌های میکرو الکترومکانیکی مجموعه‌ای از بخش‌های مکانیکی و الکترونیکی که بر روی لایه سیلیکونی در حدود میکرونی که مطابق استاندارد تراشه‌های الکترونیکی است می‌باشد. از مزیت‌های این فناوری کاهش حجم، ابعاد قطعات و هزینه‌هادر صنعت است که صنایع هوافضا، شیمی، خودروسازی، بیوتکنولوژی، الکترونیک و ...  می‌توان به ساخت سنسورها، فشارسنج‌ها، چیپ‌های زیستی و Bio-MEMS اشاره نمود که صنعت نظامی و تجاری را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. سنسورهای ساخته توسط این روش از پایداری و توان مصرفی پایینی در مقیاس کوچک دارند. 

مرکز ساخت قطعات MEMS شریف:

پلیمر سیلیکونی
لایه نشانی و زدایش خشک
زدایش تر و شیمیایی
لیتوگرافی
این مرکز از چهار بخش تشکیل شده است که به ترتیب برابر است با: 1- بخش پلیمرهای سیلیکونی، 2- بخش لایه نشانی و زدایش خشک 3- بخش زدایش شیمیایی 4- بخش لیتوگرافی که 3 بخش اول در کلاس 10000 و بخش لیتوگرافی در کلاس 1000 می‌باشند.
  • در بخش پلیمرهای سیلیکونی تجهیزات کوره، هود شیمیایی، ترازو قرار گرفته است.
  • در بخش لایه نشانی و زدایش خشک دستگاه‌های لایه نشانی اسپاترینگ RF/DC، لایه نشانی Ebeam و تبخیر حرارتی، لیزر فایبر، زدایش یون غیرفعال و پلاسما اکسیژن قرار گرفته است.
  • در بخش زدایش شیمیایی 3 هود اسید، باز و حلال به همراه مواد شیمیایی به منظور زدایش تر قرار گرفته است.
  • در بخش لیتوگرافی یک دستگاه ماسک الاینر، میکروسکوپ متالوژی و بیولوژی، هود wet bench، اسپین کوتر و حمام آلتراسونیک قرار گرفته است.

مرکز ساخت قطعات MEMS شریف: