آنالیز کانفوکال

آنالیز کانفوکال

آنالیز AFM

آنالیز کانفوکال دانشگاه شریف

آزمون کانفوکال (آزمون میکروسکوپ روبشی هم کانون لیزری) 


آزمایشگاه میکروسکوپ هم کانون لیزری مقیم (کانفوکال)

وضعیت دستگاه: فعال و آماده خدمت

برند (مدل): Leica ( TCS SPE ) 

میکروسکوپی به روش کانفوکال

امکان نفوذ به اعماق نمونه با رزولوشن و کنتراست بالا

امکان عکس‌برداری به‌صورت لایه‌ای (Z-Scan) و امکان تشکیل تصویر سه‌بعدی از ساختار نمونه


میکروسکوپ کانفوکال Confocal:

آنالیز کانفوکال CLSM میکروسکوپ (Confocal Laser Scanning Microscopy) توانایی انجام میکروسکوپی به دو روش کانفوکال و فلوئورسانس را دارست. در میکروسکوپی فلوئورسانس تمام نمونه با نور عبوری از فیلتر رنگی خاص برانگیخته می‌شود و نور گسیلی همانند میکروسکوپی میدان روشن تصویر مورد نظر را تشکیل می‌دهد. در روش میکوسکوپی فلوئورسانس به دلیل هم پوشانی نور گسیلی از نقاط مختلف، توان تفکیک کاهش می‌یابد.  میکروسکوپی به روش کانفوکال راه حلی برای جبران این کاهش توان تفکیک است؛ در این نوع میکروسکوپی لیزر در  ناحیه کوچک خاصی از نمونه کانونی می‌شود و با استفاده از سیستم اپتیکی خاصی که دارد نور‌های گسیلی که فقط از آن نقطه ساطع می‌شود توسط یک فتودیود ثبت می‌گردد که باعث افزایش توان تفکیک تصویر می‌شود.


[ اطلاعات تماس کارشناسان ]
منصوره امینی
amini1990@yahoo.com
(6248 - 6247) 6246 6616 - 021 داخلی 106
ساعات پاسخگویی
9 الی 10 صبح روزهای کاری