هزینه‌های اتاق تمیز

لیست هزینه‌ها در آینده اعلام خواهد شد،
اما برای دریافت خدمات اتاق تمیز ساخت قطعات میکرو و نانومتری می‌توانید از لینک زیر از آزمون‌های دستگاه‌ها و هزینه‌های آن اطلاع پیدا کنید:
برای اطلاع از هزینه‌ها و خدمات اتاق تمیز بیوتکنولوژی، سلولی و پزشکی باز‌ساختی اطلاعات دقیق و درخواست خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید تا به مدیریت فنی این اتاق تمیز ارسال و با شما تماس گرفته شود.