بانک سلولی و بافت

Cell & Tissue Bank

Responsive Image

Responsive Image
 

تانک نیتروژن

 [ Nitrogen tanks ]
 
 
Responsive Image
 

هود لمینار

[ Laminar Hood ]